Krajowy Rejestr Identyfikatorów
Obiektów

KRIO (Krajowy Rejestr Identyfikacji Obiektów) jest najwyższym organem rejestracji obiektów w Polsce zdefiniowanym przez normę ISO/IEC 9834-1.

Podstawowym celem KRIO jest dbanie o to, aby na poziomie krajowym zapewnić unikatowość identyfikatorów obiektów (OID – object identifier) w oparciu o drzewo rejestracji o następującej sekwencji:

1.2.616. {iso(1) member body(2) pl(616)}

Zgodnie z rekomendacją normy, role administracyjne i techniczne są w KRIO pełnione przez oddzielne podmioty organizacyjne. Rolę nadrzędną sprawuje Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), a rejestr prowadzony jest przez Asseco Data Systems SA.