Formularze

Wnioski

Zawiera lub wskazuje na informacje, które umożliwiają wnioskodawcy sprecyzowanie swojego żądania, poznanie swoich obowiązków w procesie rejestracji oraz podanie danych niezbędnych do jego pomyślnego zakończenia

jest używany w przypadku konieczności zmiany danych w bazie RNO-KRIO

pozwala zainteresowanym stronom na uzyskanie interesujących ich informacji o wpisach do bazy danych RNO-KRIO

Zapytania

udostępnione jest w celu umożliwienia potencjalnemu wnioskodawcy ustalenia, czy wartość identyfikatora już została przydzielona